Organiseringsutbildning

Att organisera är att medvetet verka för mobilisering tillsammans med sina arbetskamrater, att använda vår arbetskraft som styrka för att utöva makt på arbetsplatsen. Det är inte någonting som sker av sig självt, men lyckligtvis är det någonting vi kan lära oss! Vi menar att organisering är ett hantverk, och som alla hantverk måste vi börja med grunderna. SAC:s organiseringsutbildning är en nybörjarkurs i organisering, där vi under en dag lär oss de viktigaste begreppen och metoderna för att börja öva oss i konsten.

Organiseringhjulet. Facklig organisering på arbetsplatsen kan gå genom ett hjul i fyra faser.
Organisering på arbetsplatsen kan gå genom ett hjul i fyra olika faser.

Lär känna maktförhållanden och motsättningar

Först behöver vi förstå maktförhållandet mellan företaget och arbetarna. Vi behöver förstå vilka omständigheter i företagets verksamhet, intressen och förmågor som gör det motståndskraftigt eller sårbart. Det är stor skillnad mellan offentlig verksamhet och privatindustri i hur vi som arbetare måste organisera oss. Vi måste också förstå motsättningarna i personalgruppen för att veta vilka hinder vi måste ta oss förbi för att ena oss som arbetare.

Nyckelpersoner är nyckeln

Något som har visat sig är att nyckelpersoner har varit avgörande för att lyckas ena så många grupper av arbetare som möjligt. Nyckelpersoner är kollegor som kan sätta andra i rörelse, sådana som folk lyssnar på och som inger förtroende hos arbetslaget. Genom att få med oss nyckelpersonerna kan vi få med oss hela arbetsplatsen.

Problem kommer och går

Olika arbetsplatser har olika problem och missförhållanden. Det kan röra sig om hög arbetstakt, en aggressiv chef, trakasserier inom personalgruppen eller allmänt dåliga villkor. Vi måste förstå och tillsammans med våra kollegor analysera problemen för att veta vad vi kan göra åt dem. Men vi måste också passa oss för att helt förlora oss i frågorna. Det kommer alltid finnas problem – och det kommer komma nya – det viktigaste som organisatörer är att fokusera på relationerna till våra kollegor. Att lösa problem tillsammans med våra kollegor är ett sätt för oss att bygga ett starkt arbetarkollektiv.

Sätt press på företaget

Allteftersom vi lär oss att handla tillsammans med våra kollegor kommer vi behöva demonstrera vår makt för att försöka förändra arbetsplatsen på våra villkor. Detta gör vi genom påtryckningar där vi på olika sätt, genom protestlistor, maskning, arbetsnedläggelse etc. sätter press på företaget att gå med på de villkor vi lägger fram.

Gå utbildningen med dina kollegor

Det absolut bästa är att tillsammans med kollegor gå organiseringsutbildningen. Då kan vi under utbildningen fokusera på just er arbetsplats. Men självklart lämpar den sig för alla organisatörer som vill förändra sin arbetsplats.

Vill ni i sektionen, syndikatet eller i LS arrangera eller delta i en organiseringsutbildning? Kontakta sekretariatet på info@sac.se så ser vi till att fixa ett utbildningstillfälle.