Digitala resurser

För en facklig kamp fri från nätjättarnas intressen!

I ditt medlemskap i en LS av SAC ingår flera förmåner, bland annat tillgången till SAC:s digitala verktyg. Här kan du läsa mer om verktygen och hur du kan använda dem för att kämpa tillsammans med dina kollegor!

SAC Share: molntjänst för delning av filer och gemensamredigering

SAC Meet: fria videmöten

SAC Support: ärendehantering för organisationsinstanser