Kontakt

Har du frågor? Kolla först Frågor och svar! Hittar du inte svaret du söker, kontakta i första hand din sektion, syndikat eller din lokala samorganisation (LS)!


A-kassan
Kontaktuppgifter till Sveriges arbetares a-kassa, SAAK
08-545 912 50
Måndag – torsdag kl. 9-11
kontakt@saak.se
www.saak.se

Tidningen Arbetaren
Kontaktuppgifter till tidningen Arbetaren:
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se
www.arbetaren.se

Prenumerationsärenden Arbetaren
Tel: 08-522 456 80 (måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Fackliga frågor och sådant som rör medlemskap hänvisas till lokala samorganisationer. Glöm inte att först kolla om du hittar ditt svar under Frågor och svar!

Press
Press hänvisas i första hand till den lokala samorganisation (LS) som är aktuell i frågan. Behöver du kontakt med SAC centralt, mejla till info@sac.se.