Arbetsmiljöutbildning

Alla som arbetar har rätt till en god arbetsmiljö!

Det borde vara en självklarhet att en god arbetsmiljö är viktig, men tyvärr ser det inte ut så på alla arbetsplatser. Vi ser dagligen hur arbetsmiljön är något som det gärna tummas på när andra intressen går före. Att agera fackligt i dag är för många förknippat med risker, inte bara för anställningen utan också för hälsan.

Detta gäller inte bara den förslummade arbetsmarknaden, där arbetsmiljön alltid är på undantag, utan även statliga myndigheter, förskolor, vårdcentraler, kommunal verksamhet och restauranger. Listan kan tyvärr göras hur lång som helst.

När vi står upp tillsammans är det gött på jobbet!

Vi satsar på utbildningar för skyddsombud, regionala och lokala, för att ge arbetare förutsättningar att kräva sin rätt till en god arbetsmiljö. Skyddsombud har inom ramen för sina uppdrag rätt till betald ledighet för att delta i utbildningar. Utgångspunkten är att arbetsköparen skall ge skyddsombudet förutsättningarna hen behöver för att få de kunskaper som krävs för sin roll.  

SAC har två utbildningar för skyddsombud. Grundutbildningen på tre dagar ger kunskaper inom arbetsmiljörätten, orientering i föreskrifterna och skyddsombudets praktiska verktyg för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Tonvikten ligger på hur vi som skyddsombud engagerar våra kollegor i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen bekostas av arbetsgivaren i de fall du är skyddsombud. Utbildningen hålls av handledare som är certifierade av Prevent.

Vill du gå SAC:s grundutbildning för skyddsombud?

Nästa arbetsmiljöutbildning kommer att hållas i slutet av 2023. Om du har frågor om kursen kan du kontakta sekretariatet på info@sac.se!

Regionala skyddsombud

Som påbyggnadsutbildning finns en utbildning för regionala skyddsombud. Det är en en-dags-utbildning som främst riktar sig till lokalorganisationernas förtroendevalda. Den förutsätter att du har gått SAC:s grundutbildning för skyddsombud eller motsvarande BAM-utbildning av annan utbildningsanordnare. I utbildningen lär vi oss hur vi kan arbeta praktiskt som regionala skyddsombud för att stötta upp kollektiva processer på arbetsplatser där det inte redan finns en verksamhet med skyddsombud. Regionala skyddsombud har tillträde till alla mindre arbetsplatser med färre än 50 arbetare där det inte redan finns skyddsombud.

Vill du gå SAC:s fortbildning för regionala skyddsombud?

Är du förtroendevald och vill delta i SAC:s fortbildning för regionala skyddsombud? Hör av dig till sekretariatet på info@sac.se!