Planerat driftavbrott lördag 23 april 18:00 – 19:00

Ny UPS installeras för att bättre hantera eventuella strömavbrott.