Bli medlem i Jönköpings LS av SAC

SAC är det fackliga alternativet för dig som vill att facket ska vara en kamporganisation på arbetsplatserna. SAC är öppen för alla arbetare, oberoende av yrke eller bransch.

Alla kan gå med i SAC, förutom chefer som innehar en sådan arbetsledande position att de hamnar i konflikt med SAC:s syfte och målsättningar som facklig kamporganisation.

Även arbetslösa, studerande och egen företagare utan anställda är välkomna som medlemmar.

  • Välj en fackförening med tilltro till vår kollektiva styrka på jobbet.
  • Välj en fackförening som behåller initiativet på arbetsplatsen, istället för att förlita sig på ombudsmän, politiker eller domstolar.
  • Välj en fackförening där medlemmarna bestämmer och röstar i alla avgörande frågor.
  • Välj en fackförening med lokal strejkrätt.

Du blir medlem i Jönköpings LS genom att fylla i det här formuläret