091012: Uppdateringar av hemsidan

Omfattande uppdateringar har gjorts på hela hemsidan. Kategorierna Nyheter och Studier har tillkommit.