Kontakt

Table of contents

Svea

SACs sekretariat

SAC:s sekretariat är beläget i SAC-huset på Sveavägen 98 i Stockholm. Sekretariatets funktion är att samordna den lokala fackliga verksamheten i organisationen och sköta den gemensamma administrationen.

Medlemmar ska i första hand vända sig till sin LS. Har du fackliga ärenden kontakta i första hand din driftsektion. Saknas en sådan kan du vända dig till ditt syndikat eller LS. Om du inte får tag på någon där kan du i brådskande fall (t.ex. uppsägning/avsked) kontakta SAC:s Fackliga Samordnare direkt.

Journalister kan vända sig direkt till den lokalorganisation man söker kontakt med, se förteckning över LS. Ifall ni söker en företrädare för SAC vänd er till SACs vx 08-522 45 630 eller presstelefonen 08-522 45 637.

Alla a-kasseärenden måste tas direkt med a-kassan SAAK.
Om du vill ställa en fråga till a-kassan, klicka här 

Postadress: SAC
 Box 6507
 113 83  STOCKHOLM
Besöksadress:

SAC-huset
 Sveavägen 98
 113 50  STOCKHOLM
 T-bana Rådmansgatan

Klicka här för karta

Telefon:
 E-post:

08-522 45 630

info@sac.se

Telefontider: Mån-tors: 13-15