Kontakt

Medlemmar
Kontaktar i första hand sin driftsektion, saknas sådan kontaktas LS. Om du inte får tag på någon där och ärendet är av brådskande karaktär (t.ex avsked) kontakta då SAC:s fackliga samordnare på fs@sac.se

Journalister
Vänder sig direkt till den lokalorganisation man söker kontakt med, se förteckning över LS. Ifall ni söker en företrädare för SAC vänd er till SACs växel 08-522 45 630 eller presstelefonen 08-522 45 637.

A-kasseärenden
Tas direkt med a-kassan SAAK.

SAC:s sekretariat

SAC:s sekretariat är beläget i SAC-huset på Sveavägen 98 i Stockholm. Sekretariatets funktion är att samordna den lokala fackliga verksamheten i organisationen och sköta den gemensamma administrationen.

Besöksadress: SAC-huset Sveavägen 98
Närmaste tunnelbana: Rådmansgatan
E-post: info@sac.se
Telefon (tider: mån-tors 13.00-15.00): 08-522 45 630
Postadress: SAC Box 6507 113 83 Stockholm