Västerås LS

Västerås Lokala Samorganisation av SAC - Syndikalisterna

Västerås LS är en fri syndikalistisk fackförening med fulla fackliga rättigheter. Sedan 1915 har vi organiserat arbetare i Västerås med omnejd oavsett yrke. I föreningen kämpar vi för att förbättra situationen för våra medlemmar här och nu, för bättre arbetsplatser och för ett bättre samhälle. Välkommen!

bild8

Varför Västerås LS

Alltför många fackföreningar håller tillbaka medlemmarnas vilja och dämpar deras anspråk. Vi organiserar oss för att förverkliga våra krav.

En fri fackförening. Västerås LS står fri från alla intressen utanför medlemmarna. Vi låter oss inte påverkas av fackpampar, politiska partier, statliga myndigheter eller arbetsköpare.

En branschorganiserad fackförening. Vi organiserar oss inte efter yrke utan efter bransch. Det betyder att alla på en arbetsplats, oavsett yrke, är välkomna i SAC. På så sätt kan inte olika grupper på arbetsplatsen, yrkesgrupper eller avdelningar, spelas ut mot varandra. I stället för att splittras håller vi samman.

En demokratisk fackförening. Vi organiserar oss nedifrån och upp, inte uppifrån och ned. Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. 

En kämpande fackförening. Att vara en kämpande fackförening innebär att vi inte låter någon annan föra vår talan. På så sätt kan vi behålla initiativet i alla frågor som vi tycker är värda att slåss för. Då kan vi också känna det mod och den stolthet som är grunden för vår gemensamma framgång. 

Facklig verksamhet

I vår fackförening är det medlemmarna som är facket. Det innebär att medlemmarna i första hand bedriver fackligt arbete tillsammans med sina arbetskamrater på sina arbetsplatser. Ibland behöver medlemmar extra stöd och om någon hör av sig med en facklig fråga till Västerås LS börjar vår förhandlingskommitté att arbeta med frågan direkt, gärna med ett aktivt deltagande av medlemmen själv. Oftast räcker det med ett telefonsamtal från oss till arbetsköparen för att fel och regelbrott ska rättas till men ibland leder fackliga frågor till förhandlingar med arbetsköparen, konfliktåtgärder och/eller domstolsförhandlingar. Vid behov får vi hjälp av SAC som bland annat erbjuder juridisk expertis.

Facklig verkstad: Välkommen att träffa Västerås LS förhandlingskommitté (som består av 3 medlemmar) om du har funderingar eller frågor som handlar om förhållanden på ditt jobb. 

Aktioner:
En hälsning från Västerås LS 1 maj 2021:  20210501_154700.mp4

Inför 1 maj 2020: Debattartikel införd i Vestmanlands Läns Tidning 30 april 2020

1 maj

"1 maj i år liknar ingen annan 1 maj vi har sett. Inga demonstrationståg kommer att gå genom staden. Inga tal kommer att hållas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer i stället att satsa på olika digitala event.

Vi syndikalister i Västerås har också ställt in våra planer på ett öppet möte på 1 maj som vi hade i fjol. Det är det enda rätta, även om det förstås är mycket tråkigt att vi inte kan fira arbetarrörelsens egen dag på det sätt vi är vana. För just i år behövs den dagen mer än någonsin.

Coronapandemin har gjort någonting mycket tydligt för oss, både i Sverige och världen. Den har i all klarhet blottat klassklyftor som många inte har velat se eller ens trott att de fanns där. Liksom andra epidemier före den här drabbar corona värst de som redan har det svårast, de som är fattiga, trångbodda och med osäkra anställningar. De som har arbeten som inte kan skötas hemifrån utan måste ta kollektivtrafiken till jobbet. De med osäkra anställningar som inte har råd att tacka nej till ett pass.

Corona har gjort tydligt vilka det är som samhället inte kan klara sig utan, de som allting står och faller med, välfärdsarbetare i vård och omsorg, transportarbetare, hygien- och renhållningsarbetare för att bara nämna några. De kallas nu äntligen för det de är, samhällsbärare. Men inte sällan är det de som har de sämsta lönerna och anställningsförhållandena och de som får ta de största riskerna i kampen mot smittan.

Vi ser krisande företag och massuppsägningar som säkerligen inte nått kulmen än. 1 maj behövs också särskilt mycket just nu av andra skäl. Fackliga rättigheter är under attack. I fjol klubbade riksdagen en lag som allvarligt inskränker rätten till fackliga stridsåtgärder och just nu förbereds ett lagförslag som kommer att göra inskränkningar i LAS, Lagen om anställningsskydd, och göra det lättare med uppsägningar på företag med upp till 15 anställda.

Så vad betyder egentligen 1 maj i dag, den enda av årets helgdagar som ägnas arbetarrörelsen? För oss betyder den att uppmärksamma och hedra alla oss som går till våra jobb men inte har makt över dem och att protestera mot alla försök att ännu mer försvaga och splittra oss. Men det kan vi göra alla dagar.

I år när gator och torg kommer att vara tomma på 1 maj lovar vi syndikalister att göra alla årets dagar till arbetarrörelsens dag. Vi kommer att fortsätta informera om dina rättigheter på jobbet och ta striden på arbetsplatserna när och var det behövs. Och i denna hårdnande tid kommer det att behövas."
Västerås Lokala Samorganisation av SAC Syndikalisterna

Fredagen 12 juli 2019 genomförde Västerås LS en stödaktion till förmån för en medlem i Stockholms LS. Bakgrunden till det hela är att medlemmen har arbetat nästan 1300 övertidstimmar på en restaurang i Stockholm utan att få ersättning för övertiden. Ägaren till företaget, som samtidigt är VD i ett företag som är verksamt i Västerås, påstår under förhandling i juni att han inte kände till arbetstidslagen och att han ämnar försätta restaurangen i konkurs för att undvika att betala löneskulden. Med anledning av detta delade medlemmar i Västerås LS ut flygblad utanför företagets kontor på Badhusgatan i Västerås.

flygbladsutdelning 2019-07-12

Läs gärna några inspirerande berättelser om gemensam kamp för rättvisa löner, bättre bemanning och rimligare arbetstakt från medlemmar i olika LS av SAC.

gavel3

Övrig verksamhet

Vi har medlemsmöte en gång i månaden. Då fattar vi beslut om frågor som rör föreningen, tar upp förslag från medlemmar, samordnar aktioner och informerar om vad som händer inom SAC. Därutöver har vi utbildningar, facklig verkstad och utåtriktade aktiviteter. Hur aktiv du vill vara som medlem bestämmer du själv.

Medlemsmöten under 2021: P g a rådande pandemi är våra medlemsmöten tills vidare digitala. Som medlem i Västerås LS får du en kalllelse till till medlemsmötet via din e-post. Du har också möjlighet att delta via telefon.
Utbildningar:Det finns möjlighet att delta på digitala kurser och utbildningar som anordnas av SAC, Stockholm-Gotlands distrikt och andra LS.
Utåtriktade aktiviteter: Se ovan

medlem2

Medlemskap

Västerås LS är öppen för alla lönearbetare oavsett yrke. Studenter, arbetslösa och pensionärer är också välkomna. Fyll i en medlemsansökan här på hemsidan men läs gärna SAC:s principförklaring först.

Avgifter

Våra avgifter är anpassade solidariskt efter inkomst och medlemmarna beslutar själva om dem. I dagsläget spänner avgifterna från 30 kronor per månad upp till 400 kronor per månad. I vår avgiftstabell finns detaljerad information.

Sociala medier

Gilla vår sida på Facebook. Där postar vi information om vår verksamhet och nyheter om facklig kamp.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig!
Telefon: 072-280 23 53
E-post: vasteras.ls@sac.se
Postadress: Västerås LS
                    Östermalmsgatan 10 A
                    722 14 Västerås
Besöksadress: Se ovan

stampel