Avgiftstabell

Avgiftsklass Bruttoinkomst kr/månad Månadsavgift
AA2 Inkomst över 25.000 kr 385 kr
AA1 19.001 - 25.000 kr 315 kr
A 12.501 - 19.000 kr 235 kr
B2 9.501 - 12.500 kr 160 kr
B1 6.001 - 9.500 kr  110 kr
C Inkomst under 6.000 kr 50 kr
D Studerande utan inkomst 50 kr
E Frivillig stödavgift (pensionärer) 50 kr

Avgiften beräknas på bruttolön inklusive ob, samt ersättning vid arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet, etc.

Det är viktigt att hålla inkomst- och övriga uppgifter uppdaterade på Mitt Medlemskap

Bankgiro: 889-4800 med OCR enligt utskickad faktura.

Anmäl gärna autogiro i din internetbank (Sveriges Arbetares Centralorganisation)

Vid över tre månaders utebliven betalning kan ditt medlemskap strykas. Kontakta LS för mer information.