A-kassan

De flesta A-kassor i Sverige är knutna till en fackförening, men det betyder inte att du måste vara medlem i din fackförenings A-kassa. Om du exempelvis byter fackförening till LS av SAC kan du fortsätta vara medlem i din tidigare A-kassa, eller byta senare. När du blir medlem i LS blir du inte automatiskt ansluten till vår A-kassa utan detta måste du göra separat.

SAC har en egen A-kassa; SAAK som du hittar information om här.