Uppsala LS av SAC

   

Uppsala LS bildades1918

Uppsala LS  

Uppsala Lokala Samorganisation av SAC - Syndikalisterna

Vi är en medlemsdemokratisk fackförening som organiserar alla grupper av yrkesarbetare, med eller utan papper. Också arbetslösa, studerande och pensionärer är välkomna som medlemmar. Alla som arbetar har gemensamma intressen, oavsett yrke eller nationalitet!

Följ Uppsala LS på Facebook eller Twitter

Aktuellt

9/2 Kvinno- och trans*separatistisk facklig verkstad med temat #metoo. Ta ingen skit! Vi snackar strategier mot sexuella trakasserier på jobbet. Tid: 17.00-19.00. 

10/2 Städdag på LS! Bland annat ska vi se över banderollbeståndet inför 1 maj. Vi ses klockan 11:00 i LS lokal. 
LS bjuder på mat. Välkomna!

Öppet- och mötestider 

Vanligtvis öppet i lokalen onsdagar 18-19.00, se kalendariet för vidare information om mötestider. Telefonsvararen kontrolleras flera gånger i veckan.

Hör av dig till oss!

Svartbäcksgatan 97 D (KV)

753 35 Uppsala
E-post: uppsala.ls@sac.se 
Telefon: 018-69 46 89 
Fax: 018-69 22 65 
Bankgiro: 5502-1281