Uppsala LS av SAC

 

   

Uppsala LS  

Uppsala Lokala Samorganisation av SAC - Syndikalisterna

Vi är en medlemsdemokratisk fackförening som organiserar alla grupper av yrkesarbetare, med eller utan papper. Också arbetslösa, studerande och pensionärer är välkomna som medlemmar. Alla som arbetar har gemensamma intressen, oavsett yrke eller nationalitet!

Följ Uppsala LS på Facebook eller Twitter

Aktuellt

Studiecirkel Uppsala LS 100 år. För att delta i studiecirkeln krävs det medlemskap i Uppsala LS. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade. Parallellt med utforskandet av våra egna arkivhandlingar anordnar vi alltså öppna föreläsningar som ger bakgrund och sammanhang till Uppsala LS:s verksamhet. Den första har redan varit, den andra är preliminärbokad till den 30 oktober och handlar om SAC:s historia. Hör av dig till LS om du önskar delta i studiecirkeln. Läs här för mer information och aktuella tider:

Öppet- och mötestider 

Vanligtvis öppet i lokalen onsdagar 18-19.00, se kalendariet för vidare information om mötestider. Telefonsvararen kontrolleras flera gånger i veckan.

Hör av dig till oss!

Svartbäcksgatan 97 D (KV)

753 35 Uppsala
E-post: uppsala.ls@sac.se 
Telefon: 018-69 46 89 
Fax: 018-69 22 65 
Bankgiro: 5502-1281

 

Uppsala Social- och Vårdarbetarsyndikat

Uppsala Social- och Vårdarbetarsyndikat

Medlemmar i Uppsala LS bildade den 22 september ett Social- och Vårdarbetarsyndikat i Uppsala.

Anarkism – vad är det?

 

Studiecirkel Uppsala LS 100 år