Välkommen till Umeå LS

Syndikalism innebär att det är vi på golvet som är facket.
Umeå LS välkomnar anställda i alla branscher i Umeå med omnejd. Vi ansluter även studenter, arbetslösa, egenföretagare och pensionärer. Bli medlem idag så hjälper vi dig att värva arbetskamrater och starta en sektion på jobbet. Det är en fackklubb för alla yrken utom cheferna.
Vi syndikalister ser den fackliga organiseringen som vägen till demokrati på arbetsplatserna och ett jämlikt samhälle.
Den nya arbetarrörelsen

Vi är Umeå lokala samorganisation (LS). Umeå LS är ansluten till SACSveriges arbetares centralorganisation. SAC samlar den syndikalistiska rörelsen i Sverige. SAC grundades år 1910. Ordet "syndikalism" kommer från franskans "syndicat" som betyder fackförening. Vi är stolta företrädare för en internationell fackföreningsrörelse.

Vår Youtube-kanal

.

Följ oss på Facebook

.

Umeå LS Handbok för medlemmar

Umeå LS stadgar

.

Stadgar för sektioner och syndikat

.