Umeå LS

FACKET DÄR MEDLEMMARNA BESTÄMMER
Umeå LS välkomnar anställda i alla branscher i Umeå med omnejd. Du och dina arbetskamrater får hjälp med att starta en syndikalistisk sektion eller tvärfacklig grupp på jobbet. En sektion är en fackklubb för alla yrken utom cheferna. Vi ansluter även arbetslösa, studenter, pensionärer och företagare utan anställda. 
Vi syndikalister ser den fackliga organiseringen som vägen till demokrati på arbetsplatserna och ett jämlikt samhälle.
Gå till FAQ om syndikalism >>
Den nya arbetarrörelsen

Vi är Umeå lokala samorganisation (LS). Umeå LS är ansluten till SACSveriges arbetares centralorganisation. SAC samlar den syndikalistiska rörelsen i Sverige. SAC grundades år 1910. Ordet "syndikalism" kommer från franskans "syndicat" som betyder fackförening. Vi är stolta företrädare för en internationell fackföreningsrörelse. Läs mer om syndikalism i vår nya bok.

Följs oss på Facebook
Umeå LS av SAC
Umeå universitetssektion
SAC-Syndikalisterna

SAC ger ut tidningarna Syndikalisten och Arbetaren. SAC driver en YouTube-kanal och Federativs förlag.

Umeå LS samarbetar med drivande medlemmar i andra fackföreningar genom Nätverket försvara strejkrätten Västerbotten.

Umeå LS Handbok för medlemmar

Umeå LS stadgar

.

Stadgar för sektioner och syndikat

.