Nyköpings LS

Nyköpings LS är en lokal samorganisation av SAC

Vi är en basdemokratisk fackförening som organiserar alla arbetare oberoende av bransch eller yrke.

  • Vi är en fackförening med tilltro till vår kollektiva styrka på jobbet.
  • Vi är en fackförening som behåller initiativet på arbetsplatsen, istället för att förlita sig på ombudsmän, politiker eller domstolar.
  • Vi är en fackförening där medlemmarna bestämmer och röstar i alla avgörande frågor.
  • Vi är en fackförening med lokal strejkrätt.

Kontakt

Postadress:
c/o Håkan Rosén
Rosenkällavägen 28a
611 26 NYKÖPING

E-post: nykopings.lsSPAMFILTER@sac.se

Distrikt: Stockholm-Gotland