Pressmeddelande: Fackförening stämmer Ystad Kommun i Arbetsdomstolen (2019-12-20)

Parterna oense om tornväktares anställningsform - efter strandade förhandling går nu KYDS till arbetsdomstolen (2019-12-20)

Pressmeddelande
Kontakt:KYDS: kydsystad@gmail.com
Christopher, pressansvarig: 0739650102
Fackförening stämmer Ystad Kommun i Arbetsdomstolen

Sedan en tid tillbaka pågår en konflikt mellan KYDS (Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektion) och Ystad Kommun. Parterna är oense om huruvida en av fackets medlemmar, tornväktaren Ludde, ska betraktas som tillsvidareanställld eller inte. KYDS menar att kommunen försöker kringgå lagen om anställningsskydd när de beräknar tornväktarens arbetstid.

- Det här handlar inte bara om mig. Det är en principiellt viktig fråga. När Ystad Kommun kringgår LAS så vägrar de sina anställda trygghet, säger Ludde

I september lyckades KYDS genom stridsåtgärder få Ystad Kommun till förhandlingsbordet. Kommunen gick dock inte med på att skriva under en tillsvidareanställning för tornväktaren. KYDS valde då att kalla till ny förhandling för att föreslå ett kollektivavtal mellan facket och kommunen. Det föreslagna kollektivavtalet innehöll bland annat ett förtydligande kring hur arbetstid ska beräknas.

Förhandlingarna avslutades när kommunen meddelat att de inte har för avsikt att teckna något kollektivavtal. I en artikel i Lokaltidningen från den 11 november uppgav personalchefen på Ystad Kommun att de fackliga företrädarna inte dykt upp på den senast avtalde mötestiden, något KYDS menar inte stämmer. På sin facebooksida skriver facket att personalchefen själv föreslagit att parterna inte behövde träffas. 

I samma artikel säger personalchefen att vad som händer härnäst är upp till facket. KYDS har nu svarat med att stämma Ystad Kommun i Arbetsdomstolen. Kravet om kollektivavtal ligger på is tillsvidare. Nu hoppas facket att frågan om beräkning av arbetstid kan lösas i domstol.

- Syftet med stämningen är främst att kommunen ska erkänna tornväktaren som tillsvidareanställd. Vi hoppas att en vinst kommer leda till att även fler timanställda inom kommunen får den trygghet de är berättigade till, säger Frederick Batzlar, jurist på SAC som företräder KYDS i rättegången.