Medlemskapsinfo, avgifter & autogiro

Klass Inkomst innan skatt Att betala
AAAA 30 001 kr/mån eller mer 499 kr
AAA 24 001 - 30 000 kr/mån 399 kr
AA 19 001 - 24 000 kr/mån 299 kr
A 12 501 - 19 000 kr/mån 199 kr
B 6001 - 12 500 kr/mån 99 kr
C 6000 kr/mån eller mindre  39 kr
D Studerande (50% eller mer) 60 kr/termin
E Pensionär 0 kr

Information:
Medlemsinsläpp sker vanligtvis den första varje månad, vill du ha inträde retroaktivt så måste du meddela Malmö LS om detta. Då blir du samtidigt skyldig att betala medlemsavgifterna för de retroaktiva månaderna.
Medlemsavgifterna differentierar från LS till LS i hela SAC. Medlemsavgifterna regleras via motion på Malmö LS medlemsmöte.
Medlemsavgiften betalas månadsvis om inget annat meddelas (med undantag för studerande), vi kan erbjuda kvartals- och halvårsfakturering om så önskas.
Fakturan kommer till din epostadress som du angett vid inträde och kommer från SAC i PDF-format. Har du inte angett en epostadress vid inträde skickas fakturan hem till dig. Fakturan betalas alltid till BG 889-4800.
Observera att avgiftsklassen "B99 Arbetande i Danmark" avskaffades på Malmö LS medlemsmöte 2018-12-10.

Autogiro
Det finns också möjlighet att teckna autogiro. Det tecknar du via din bank mot "Sveriges arbetares centralorganisation (SAC)", BG 889-4800 och anger ditt personnummer i meddelanderutan.

Vad räknas till inkomst?
Sjuk-/föräldrapenning och A-kassa räknas till inkomst.
Studielån (CSN) och försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

Till dig som tjänar olika varje månad:
Gör en ungefärlig beräkning av din årsinkomst delat på 12.
Ta din ungefärliga månadslön.
Ta dina senaste månadslöner och hitta medelvärdet.
I värsta fall går sådant att redigera om du meddelar oss. Det kan ta upp 30 minuter innan uppdaterad lön syns i din profil.
Vid frågor kontaktar du administratör via Malmo.ls@sac.se

A-kassa
A-kassa ingår inte i medlemsavgiften. Vill du inträda i A-kassan gör du det via SAAK eller i annan fackförenings A-kassa. 

Utträda från din gamla fackförening?
Om du har problem att gå ur din gamla fackförening så hittar du information om det här.

Utträda ur Malmö LS av SAC?
Till att börja med, önskar du utträda av ekonomiska orsaker? Kolla först om dina fakturor stämmer överens med LS avgiftstabell. Det är tråkigt att mista sitt medlemskap i en fackförening bara på grund av ekonomiska orsaker. Så maila oss och förklara din ekonomiska situation så kanske vi kan bistå med hjälp.
I annat fall meddelar du oss att du önskar utträde via våra kontaktvägar. Utträde sker dagen efter att vi sett ditt mail.

Gällande uteslutning och betalningspåminnelser
Uteslutningar sker vanligtvis den första varje månad. I samband med ordinarie fakturering skickas det en betalningspåminnelse till dig om du har uteblivna medlemsavgifter. Om du som medlem inte betalat din avgift på tre månader kommer du att bli utesluten på grund av bristande betalning. I så fall meddelas detta per epost och per brev. Självklart finns det möjlighet att återinträda, kontakta isåfall Malmö LS administration.

Kontaktuppgifter:
Malmo.ls@sac.se
Expeditionstider: tisdagar och torsdagar 17.00 - 19.00.
Davidhallsgatan 4, Malmö
Box 17575, 200 10 Malmö
Tel: 040-126178 (obs. Telefontider är samma som expeditionstidern)

Texten reviderades: 2020-07-23