Kulturförvaltningen Ystads Driftsektion (KYDS)

KYDS är en syndikalistisk fackklubb för oss som jobbar som biblioteks- och museipersonal samt för tornväktarna inom kulturförvaltningen i Ystad.

Vi har vitt skilda uppgifter på våra respektive arbetsplatser men stöttar varandra gentemot cheferna.

KYDS är en driftsektion som ingår i Malmö LS, som i sin tur ingår i SAC-Syndikalisterna.

Som driftsektion är det vi själva som beslutar vad som ska göras och hur. Sedan hjälper LS oss att driva igenom våra krav på det sätt vi önskar, med något av den mängd verktyg vi har som fri stridbar fackförening.

För att bli medlem eller läsa mer; Gå in på www.sac.se

Har du frågor? Kontakta Malmö LS!

FullSizeRender3