Järnvägssektionen

malmöC

 

Sektionlogga

Järnvägssektionen Malmö organiserar
alla arbetare på och omkring järnvägen,
såsom ombordpersonal, städare,
banverksanställda, servering, lokförare,
reparatörer, växlare mm.

Nyheter från sektionen

SAC:s svar på regeringens lagförslag om inskränkt strejkrätt!

Ur SAC:s yttrande över -Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister:

"Med den föreslagna begränsningen av den fria stridsrätten skapas istället ett incitament för arbetsgivare att teckna billigare kollektivavtal med andra fackliga organisationer än den som organiserar majoriteten av de anställda. Kollektivavtalet riskerar därmed att förvandlas till ett verktyg för arbetsgivare att dumpa löne- och anställningsvillkor samt att värja sig mot den fackförening som faktiskt organiserar de anställda på arbetsplatsen."

Nyheter

Järnvägssektionen Malmö