Upprop

Upprop: Har SAC råd att behålla tidningen Arbetaren?

Detta är ett upprop till alla enskilda medlemmar, LS, syndikat och sektioner. Skriv under uppropen som person eller ta det till din organisationsenhets möte. Underteckna genom att skicka e-post med namn och LS till industri.malmo@sac.se