En kämpande fackförening

I SAC är det vi på golvet som är facket

Medlemmarna bestämmer

I vårt fack är det vi på golvet som är facket. Vi hjälper varandra att ställa gemensamma krav gentemot ledningen och backar upp varandra på jobbet. Enligt vår syn på demokrati ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. Det innebär bland annat att vi som berörs av en konflikt också beslutar om eventuella stridsåtgärder.

SAC bygger på självorganisering

Vi är övertygade om att medlemmars aktivitet är bra. Därför bygger hela vår organisation på att vi etablerar driftsektioner på arbetsplatserna. Driftsektioner är syndikalistiska fackklubbar där medlemmarna bestämmer.

Vårt engagemang är vår styrka

En fackförening som bygger på service från avlönade ombudsmän till
passiva medlemmar är en svag fackförening. Vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva. Detta förutsätter att medlemmarna är aktiva, tar initiativ och bygger driftsektioner på sina arbetsplatser.

En oberoende fackförening

SAC står fri från alla andra intressen än våra medlemmars. Vi påverkas inte av politiska partier och ingår inte i några allianser som äventyrar våra medlemmars möjligheter till att bedriva den fackliga verksamheten så som de önskar.

En stridbar fackförening

Många fackförbund lockar medlemmar genom att erbjuda olika tilläggsförsäkringar. SAC erbjuder inga tilläggsförsäkringar men alla medlemmar omfattas däremot av kollektivavtalens avtalsförsäkringar och pensionsöverenskommelser. Inom SAC anser vi att en fackförening ska ägna sig åt vad den är bäst på: den fackliga kampen. Försäkringsbolagen ska ägna sig åt vad de är bäst på: försäkringar.

peter

På min arbetsplats är vi ett par arbetskamrater som har en driftsektion. För oss är SAC ett självklart val eftersom det är vi som bestämmer över vår fackliga verksamhet. Tillsammans med arbetskamraterna i IF metall har vi organiserat flera strejkhot och en vild strejk som tvingat ledningen att investera miljonbelopp i en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö.
svetsare

jenny

Vi är tre stycken som har en driftsektion på ett LSS-boende. Tillsammans med våra andra arbetskamrater är vi ett starkt arbetarkollektiv som alltid ställer upp för varandra. På grund av det är vi även starka mot ledningen, har fixat högre löner, kontrollerar schemaläggningen och tvingat till oss ett eget personalrum.
 vårdare

nancy

På mitt jobb var vi förbannade över att ägaren samlade in våran dricks som han sedan tog den största delen av. Vi organiserade oss genom SAC och upplyste honom sedan om hur dåligt det skulle gå för restaurangen om vi inte fick våran dricks. Sedan dess rör han aldrig dricksen och nu har vi kämpat till oss mycket bättre villkor än tidigare.
 servitris

yazdan

Jag jobbar som städare för en städfirma. Tillsammans med ett par arbetskamrater gick vi över till SAC och började kämpa för att minska våra städområden genom att sakta ner arbetstempot. Vill cheferna få mer städat får de nu anställa fler arbetskamrater. Cheferna kan glömma att vi överdriver våra arbetsprestationer!
städare