Så här byter ni fackförening

Vill ni gå ur ett förbund och gå med i SAC så gör ni såhär

 

1. Ladda hem utträdesblanketten och fyll i den. Skicka den till förbundet. Ett alternativ är att ringa till ditt nuvarande förbund och begära en utträdesblankett.

 

2. Bli medlem i SAC syndikalisterna! Detta kan du göra samtidigt som du skickar iväg utträdesblanketten.

 

Vid problem

 

Vad händer med akassan?

 

Ni kan kryssa i att ni vill kvarstå i akassan på blanketten för utträde ur fackförbundet. Ni kan även gå med i SAC egna akassa SAAK via www.saak.se.

 

Vi får en räkning hem där man har bakat ihop akasseavgiften och fackavgiften trots att vi angett att vi enbart vill kvarstå i akassan. Vad gör vi?

 

Ring akassan och be dem att skicka en räkning så att ni bara betalar akassan. Påtala att ni utträdit ur förbundet och att ni har rätt att bara betala akasseavgiften. Vill ni lämna även akassan påtala att de skall skicka övergångsbevis till er hemadress med omedelbar verkan. Övergånsbeviset sänds sedan till SAAK efter ni meddelat SAAK att ni söker inträde..

 

Förbundet hävdar att vi måste fylla i deras utträdesblankett samt att avdelningen beslutar om vi får utträda eller inte. Vad gör vi?

 

Ni behöver inte fylla i deras blankett för att utträda. När ni skickat blanketten för utträde till avdelningen har ni uträtt ur förbundet. I sverige har vi föreningsfrihet dvs att det är fritt för alla medborgare att efter egna beslut gå med eller gå ur föreningar. Ignorera förbundet och koncentrera er på att ni nu är med i en annan fackförening.

 

Förbundet fortsätter att skicka räkningar fastän vi utträtt. Vad gör vi?

 

Ignorera räkningarna. Ni har utträtt ur förbundet och skall därmed inte heller betala. Fackföreningar kan ej driva sådana ärenden till kronofogden.

 

Förbundet hävdar att vi har uppsägningstid på medlemsskapet. Vad gör vi?

 

Ni har utträtt ur förbundet med omedelbar verkan genom att lämnat utträdesblanketten till avdelningen. Det finns inget laglig stöd för att en förening kan ha uppsägningstid på sitt medlemsskap även om förbunden kanske har detta inskrivit i sina stadgar.

Trots att vi dragit tillbaka fullmakten för autogirot drar lönekontoret fackavgiften från lönen. Vad gör vi?

Säg till personalen på lönekontoret att deras agerande strider mot personuppgiftslagen då de drar avgiften från ditt lönekonto utan medgivande. För säkerhets skull så bör ni lämna in tillbakadragandet av fullmakt skriftligt.