Malmö

Välkommen till Malmö lokala samorganisation av SAC Syndikalisterna

Malmö LS organiserar alla arbetare i Skåne och Blekinge, oavsett yrke, bransch, löneform, anställningsform, anställningsgrad eller legal status. Därtill organiserar vi även studenter, arbetslösa och pensionärer.

Vi tror att alla arbetare har gemensamma intressen gentemot arbetsköparen och att en fackförening för alla arbetare är en fackförening som bäst kan ta tillvara på dem. Vi består av 8 branschindelningar – så kallade syndikat – som bidrar med kompetens och organisation för varje bransch. Vi är en direktdemokratisk fackförening där besluten fattas av medlemsmöten och av styrelsen som väljs vid varje årsmöte.

Hos oss ger vi dig och dina arbetskamrater den bästa förutsättningen för att få det bättre i arbetslivet – nämligen att starta upp en driftsektion (lokal fackklubb) på ditt jobb. Driftsektionen startas upp av tre eller fler medlemmar och har självbestämmanderätt gentemot Malmö LS och SAC. Med driftsektionen kan ni begära förhandling, tillsätta skyddsombud, teckna avtal och vidta stridsåtgärder – allt med ekonomisk och praktisk uppbackning av Malmö LS och SAC!

Så vad väntar du på? Gå med i dag!

Malmö LS ligger på Davidhallsgatan 4 i Malmö
Expeditions- och telefontiderna är klockan 17:00 - 19:00 tisdagar och torsdagar.
Tel: 040-126178
Epost: Malmo.ls@sac.se
Post: Malmö Lokala Samorganisation, Davidshallsgatan 4, 211 45 Malmö

 
Nyheter

En kämpande fackförening

I SAC är det vi på golvet som är facket

Social och vårdsyndikatet vann mot Kristiandstads kommun

Social och vårdsyndikatet vann mot Kristiandstads kommun

1 maj talet 2009

Det är krisens år och vi vägrar betala deras kris.

SAC varslar Gambro AB om stridsåtgärder

Malmö industriarbetarsyndikat varslar Gambro AB i Lund om stridsåtgärder.

Pressmeddelande: IFMetall hugger industriarbetarna i ryggen

Den 2 mars tecknade IFMetall ett permitteringsavtal som gör det möjligt att lokalt sänka lönerna 20 procent.

Rättegång mot 26 strejkvakter

Måndagen den 3 november inleds rättegången mot 26 av fackföreningen SAC syndikalisternas strejkvakter i Malmö tingsrätt.

Restaurang på Lilla torg i facklig blockad

Under två timmar fredag kväll höll den syndikalistiska fackföreningen Malmö Hotell & Restaurangsyndikat av SAC- syndikalisterna en blockad av sushirestaurangen Izakaya Koi på Lilla Torg i Malmö. Blockaden hölls som planerat mellan 20 till 22 på kvällen trots massiva polisingripanden.

Blodig sushi på Lilla Torg

Malmös Hotell- och Restaurangsyndikat av SAC-syndikalisterna uppmanar till bojkott av sushirestaurangen Izakaya Koi på Lilla Torg i Malmö. Syndikatet ligger i konflikt med Koi sedan en av cheferna brutalt misshandlat en anställd på restaurangen. Ledningen för Koi vägrar att ta ansvar för övergrepp mot sina anställda och har försatts i blockad tills dess detta sker och kollektivavtal med valfritt fackförbund har tecknats.

SAC sätter Arena Personal i blockad

Från och med onsdagen den 18 oktober 2006 kl 05.00 inleder Malmö LS av SAC-syndikalisterna en blockad mot bemanningsföretaget Arena Personal, samt alla deras kunder.

Blockader mot Lundagårds dödshot

I protest mot de dödshot som utfärdats mot vår medlem som gått ut i strejk mot arbetsförhållandena på Conditori Lundagård har två blockader av konditoriet genomförts.

Seger mot Sova

Under senhösten 2006 och vintern befann sig en av Malmö LS medlemmar i konflikt med sängkoncernen Sova AB. Bakgrunden till konflikten var att Sova kränkt medlemmens rätt att organisera sig facklig och avskedat honom.

Seger på gatan mot rasistisk tandläkare

I början av november 2005 kom tandsköterskan Amalia Alvarez in till LS med en bunt papper i handen. Papperna var Amalias egna minnesanteckningar från de 3 år som hon jobbat för tandläkare Mats G Larsson AB i Lund och innehöll detaljerade beskrivningar och citat av sexistiska och rasistiska trakasserier som tandläkaren utsatt henne för under sina år som anställd. Det hade gått så långt att hon sjukskrivit sig och hon ville egentligen inte överhuvudtaget sätta sin fot på kliniken igen.

Strejk mot sexuella trakasserier

Medlemmar i den syndikalistiska driftsektionen på Sydassistans AB varslade om strejk från 09.00 fredag den 2 september 2005. Anledning till strejken var att en medlem påtalat förekomst av sexuella trakasserier på sin arbetsplats.