Om Luleå LS

Luleå Lokala Samorganisation är en fackförening som organiserar alla arbetare oavsett yrke, hit hör även arbetslösa och studerande. Luleå LS arbetar enligt de syndikalistiska principerna om direktdemokrati. Det betyder att vi medlemmar själva bestämmer vilka frågor som ska drivas på arbetsplasterna. Och det betyder även att medlemmarna själva är med och aktivt driver frågorna.

 

Det fackliga arbete i Luleå LS utförs helt av de medlemmar som berörs av frågan med stöd från någon annan LS-medlem som är kunnig inom just det yrkesområdet. Eftersom vi inom LS inte gör någon skillnad mellan olika yrkesgrupper har vi inom våra led många yrkeskategorier representerade. Vi har dessutom, om det skulle behövas, möjlighet att kontakta anställda fackliga organisatörer (tidigare ombudsmän) i de fall våra egna resurser inte räcker till.

 

Eftersom våra medlemmar oftast är engagerade i en massa olika samhällsfrågor blir även LS ofta engagerade i även andra frågor än de rent fackliga.
I Luleå LS har vi inte någon styrelse, vi har istället en administrativ kommitté som sköter om den mera vardagliga verksamheten såsom att svara på brev osv. Vi har vanligtvis medlemsmöte 1 gång i månaden och vi skickar ut kallelse inför varje möte. Har Du tillgång till e-post och vill ha kallelserna på det sättet så meddela det i samband med att du skickar tillbaka ansökan.

 

Ett medlemskap i Luleå LS innebär

  • att du blir medlem i en fackförening med lokal strejkrätt och stridsfond
  • att du blir medlem i en fackförening där du tillsammans med dina kamrater själv beslutar om t.ex. stridsåtgärder
  • att du blir medlem i en fackförening där inga avtal tecknas innan de är godkända av berörda medlemmar
  • att du blir medlem i en fackförening utan central styrning

Kontakta Luleå LS