Avgifter

Medlemsavgifter

Från och med årsmötet 2017-04-02 har vi nya avgifter i Luleå LS

Då våra avgiftstabeller inte riktigt följt med i löneutvecklingen har vi nu beslutat att inför några nya kategorier för de som tjänar mer, samt i största möjliga mån sänka eller behålla de avgifter som finns för de som tjänar minst.

De nya avgifterna är som följer:

Kategori Inkomstintervall före skatt Avgift
D Ej arbete, studielån eller saknar inkomst 40
C 6000 eller mindre 60
B 6001 - 12500 130
A1 12501 – 14000 220
A2 14001 – 15500 250
A3 15501 – 17000 280
A4 17001 – 19000 310
AA1 19001 – 21000 340
AA2 21001 – 23000 370
AA3 23001 – 25000 400
AA4 25001 – 27000 430
AA5 27001 – 29000 460
AA6 29001 – 31000 490
AA7 31001 – uppåt 520

Kontakta Luleå LS