Hem / LS / Göteborg

Göteborgs LS

Göteborgs Lokala Samorganisation (LS) är en fri kämpande fackförening. Vi organiserar alla arbetare i Göteborg, oavsett bakgrund och yrke.Vi välkomnar även arbetslösa, studerande och pensionärer att organisera sig med oss i vår fackförening.

Runt om i landet finns ett knappt 50-tal olika LS. Då man ansluter sig till vår fackförening går man med i den LS som finns närmast där man bor och jobbar. För att ha fullt utbyte av ditt medlemskap i LS krävs det att du engagerar dig själv i det fackliga arbetet och i frågorna på din arbetsplats. Inom Göteborgs LS sköts det fackliga arbetet ideellt, och sker i så stor utsträckning som möjligt med ditt deltagande. Devisen är: vem är mer expert på din situation än du själv?

Detta ger medlemmarna ett stort lokalt självbestämmande. Ingen inom organisationen står över de beslut som fattas av medlemmarna. Det är du tillsammans med dina arbetskamrater som beslutar om vilka fackliga frågor ni vill driva på er arbetsplats. Vilka krav skall ni kräva i era förhandlingar? Ska stridsåtgärder vidtas? Det är upp till er som berörs av frågan att besluta om. LS kommer alltid att stödja er i er kamp!

I Göteborgs LS har du:

  • Fri rätt att gå ut i strid, såsom strejk eller blockad
  • Förhandlingsrätt
  • Lokalt självbestämmande

Kontakt

Göteborgs LS logga

Göteborgs LS
Olof Palmes plats
413 04 Göteborg

Kontakta oss
Tel: 031-711 96 08
Fax: 031-13 96 19
goteborgs.ls@sac.se

Göteborgs LS på Facebook
(Du behöver inte vara registrerad för att läsa våra facebook-inlägg!)

Expeditionstider:

Måndag kl 16-18
Onsdag kl 10-13

För kommande händelser, se vårt kalendarium.

Ska något ändras här? Kontakta webbkommittén: web.goteborgs.ls@sac.se