Universitetssektonen i Göteborg

Universitetssektionen har ambulerande möten på de institutioner/avdelningar där vi är verksamma.

universitetssektionen.gbg@sac.se