LS organisering

För att effektivt föra facklig kamp på arbetsplatser så organiserar vi oss utifrån arbetsplatser och branscher, inte efter yrken. Yrkesorganisering innebär ofta att arbetare på en arbetsplats hamnar i olika fackföreningar vilket försvagar oss. Vår organisering innebär att alla arbetare på en arbetsplats är med i samma fackförening, oavsett titel, utbildning etc.

Principen är att exempelvis städare kan tillhöra vilken bransch som helst beroende på var städningen utförs. Är det på ett sjukhus tillhör man branschen social- och vård, städar man på en skola tillhör man branschen utbildning, etc. Tanken med detta organisationssätt är att arbetsplatsen kollektiviseras, att vi jobbar gemensamt fackligt och att olika yrkesgrupper inte ställs emot varandra.

Sektion

Sektionen är fackklubben du och dina arbetskamrater bildar på din arbetsplats. Det är genom sektionerna vi driver våra krav och sköter det fackliga arbetet. En sektion har förhandlingsrätt gentemot företaget och även rätt att varsla om stridsåtgärd. Det är därför bra att bilda en sektion redan då man är bara ett fåtal syndikalister på en arbetsplats.

Syndikat

Varje bransch samordnas i ett syndikat. I syndikaten ingår alla sektioner och enskilda medlemmar inom en viss bransch. Finns ingen sektion på din arbetsplats är det igenom syndikatet du bedriver det fackliga arbetet. I syndikaten samlas kompetensen och erfarenheten som vi tillsammans vunnit vid tidigare konflikter.