Avgiftstabell

Avgiftsklass Bruttoinkomst kr/månad Månadsavgift
AA 8 33.001 - 35.000 kr 500 kr
AA 7 31.001 - 33.000 kr 470 kr
AA 6 29.001 - 31.000 kr 440 kr
AA 5 27.001 - 29.000 kr 410 kr
AA 4 25.001 - 27.000 kr 380 kr
AA 3 23.001 - 25.000 kr 350 kr
AA 2 21.001 - 23.000 kr 320 kr
AA 1 19.001 - 21.000 kr 290 kr
A 3 17.001 - 19.000 kr 260 kr
A 2 15.001 - 17.000 kr 230 kr
A 1 12.501 - 15.000 kr 200 kr
B 3 11.001 - 12.500 kr 170 kr
B 2 9.001 - 11.000 kr 140 kr
B 1 6.001 - 9.000 kr 110 kr
C 1 - 6.000 kr 50 kr
D 0 kr 50 kr

Tabellen avser inkomst före skatt. Varje ny avgiftsklass utöver tabellen ökar med 30 kr.

Bankgiro+OCR-nummer (SAC-avgiftskonto): 889-4800

Sjuk/föräldrapenning och A-kassa räknas som inkomst. Studielån (CSN) och försörjningsstöd räknas ej som inkomst (Klass D).