Göteborgs LS

Göteborgs Lokala Samorganisation (LS) är stolta medlemmar av SAC Syndikalisterna, en fri kämpande fackförening! Vi organiserar alla arbetare i Göteborg, oavsett bakgrund och yrke. Vi välkomnar även arbetslösa, studerande och pensionärer. Medlemskap i Göteborgs LS kräver att du själv engagerar dig i det fackliga arbetet. Det fackliga arbetet sköts ideellt, och i så stor utsträckning som möjligt med ditt deltagande. Vem kan din situation bättre än du själv? Medlemmarna har ett stort lokalt självbestämmande: ingen inom organisationen står över de beslut som fattas av medlemmarna. Det är du tillsammans med dina arbetskamrater som bestämmer vilka fackliga frågor ni vill driva på er arbetsplats. Vilka krav skall ni kräva i era förhandlingar? Ska stridsåtgärder vidtas? Det är upp till er som berörs. LS kommer alltid att stödja er i er kamp!

Göteborgs stad dumpar musikers löner, har kass arbetsmiljö och vägrar förhandla med facket!

Göteborgs LS Musikersektion befinner sig i konflikt med kulturförvaltningen Göteborgs stad.

Utdaterad kalender, använd ej.