Gävle LS

Hej och välkomna till Gävle LS av SAC!

Gävle LS är en fri kämpande fackförening tillhörande den syndikalistiska arbetarrörelsen. Vi organiserar alla yrken, då vi är av den fasta övertygelsen att vi lönearbetare inte skall låta oss splittras mellan olika yrkesgrupper, utan har gemensamma intressen.

För att förhindra framväxten av pampvälde och en ledning som lever långt från gräsrötternas vardag, så finns inom SAC spärrar mot att använda facket som en karriärsstege - anställda har genomsnittlig industriarbetarlön och väljs direkt av medlemmarna.

Lika självklart är det att facket inte skall ha partipolitiska kopplingar och vara fritt och oberoende. Hos oss är det är medlemmarna som bestämmer, vi har lokal beslutanderätt i egna frågor.

Gävle LS är det enda fack i Gävle med lokal strejkrätt.

Gävle LS bildades i april 1916. Gävle LS har från första början eftersträvat bättre levnadsvillkor för de arbetande, främst på arbetsplatserna, men också kämpat för ett frihetligt socialistiskt samhälle. Ett samhälle där vi; arbetarna äger och driver produktionerna. Gävle LS av SAC har organiserat arbetare i 100 år under devisen:
Självansvar, Solidariet och Frihet.