Medlemsavgifter

Här kan du se vad det kostar att vara med i facket.

Gällande avgifter från och med januari 2013:

Avgiftsklass Bruttoinkomst kr/månad Månadsavgift
AA 3 27.000 och över... 400 kr
AA 2 23.000 - 26.999 350 kr
AA 1 19.000 - 22.999 300 kr
A 3 16.000 - 18.999 250 kr
A 2 13.000 - 15.999 200 kr
A 1 10.000 - 12.999 150 kr
B 5.000 - 9.999 100 kr
C 0 - 4.999 20 kr
D Studerande* 30 kr / termin
E Pensionerad 50 kr / år
*med studerande avses medlemmar som går i grund- eller gymnasieskolan, eller som studerar vid högskola eller universitet och lever på studielån. Medlemmar som studerar med någon form av bidrag som utbetalas genom försäkringskassan ska betala medlemsavgift enligt inkomstklasserna i tabellen, ovan

 Så betalar du din avgift

Medlemsavgifterna inbetalas månatligen till vårt plusgirokonto 12 16 76-1. Betalningsmottagare är Bergslagens LS. Glöm inte att ange medlemsnummer (de sex första siffrorna i personnumret), ditt namn och uppgift om betalningsmånad och avgiftsklass (exempelvis "A3 för april 2009") på inbetalningsblanketten.

 Betalning via internetbank

Om du betalar via din internetbank är det i meddelandefältet/OCR-nummerfältet du skall fylla i medlemsnummer (de sex första siffrorna i personnumret), betalningsmånad och avgiftsklass. Exempelvis kan det se ut så här: "731206 A3 juni".

 Utskick av inbetalningskort

För att hålla administrationen så liten som möjlig är rutinen att vi inte skickar ut inbetalningskort till alla medlemmar regelbundet. Vill du ha inbetalningskort skickat till dig, så kan vi naturligtvis ordna det. Tag då kontakt med LS!

Bli medlem i facket!

Prenumerationer ingår

Försäkringar tecknas individuellt

A-kassa ingår ej