Göteborgs Social- och Vårdsyndikat

Välkommen till Göteborgs Social- och Vårdsyndikat av SAC

assistansia blockad gbg

Vi organiserar medlemmar inom:

Sjukhus 
Äldreboende
Öppenvård 
Särskilda boenden 
Socialtjänsten

LSS

Medlemsmöten och fackliga verkstäder

Syndikatet har medlemsmöte och facklig verkstad en gång i månaden.

Årsmöte Social- och vård syndikatet 2012

Styrelsen för Social- och vård syndikatet kallar alla syndikatets medlemmar till årsmöte onsdag den 12 februari kl. 14.00. Mötet kommer att hållas i LS lokaler på Olof Palmes Plats 1 vid Järntorget.
 

Plats: LS-lokalen (Olof Palmes plats)

Aktiva sektioner

  • Nolebrunn driftsektion

  (Organiserar personliga assistenter hos LSS Konsult AB).

  Kontakt: driftsektionennolebrunn@gmail.com

HOTAD - MISSHANDLAD - SPARKAD!

IMAG0613

HOTAD - MISSHANDLAD - SPARKAD!
Den 25 april blev Juan Solino misshandlad på sin arbetsplats och en och en halv månad senare får han sparken. Juan har jobbat 14 år som personlig assistent för samma brukare, vars assistans sköts av LSS Konsult.
De senaste två åren har en släkting till brukaren bott i anslutning till arbetsplatsen, och under denna tid trakasserat, hotat och slagit assistenter, något som både brukaren och LSS Konsult AB varit fullt medvetna om och lovat att åtgärda. Dessa löften har dock brutits gång på gång, vilket ledde till att släktingen misshandlade Juan.
Svepskäl
Anledningen till att Juan blev uppsagd är enligt brukaren och LSS Konsult AB "samarbetssvårigheter". Enligt kollektivavtalet är detta ett giltigt skäl för uppsägning med 2 veckors varsel med den anställningsform Juan hade, vilket i sig är beklagligt. Vi anser dock att man i detta fall har åberopat samarbetssvårigheter som ett svepskäl och har därför bestridit uppsägningen och krävt ersättning motsvarande 6 månadslöner för felaktig uppsägning samt skadestånd för misshandeln, som ju skett p.g.a. arbetsköparens undlåtande att vidta åtgärder mot den bristande arbetsmiljön. I förhandlingar med Ants Tomson (vd LSS AB) som har fullmakt från brukaren att företräda denne, sades uppsägningen inte ha något med misshandeln att göra, men när vi bad om utförligare beskrivning av samarbetssvårigheterna så hänvisades till ett möte angående misshandeln där Juan, brukaren och Ants Tomson närvarat. Under detta möte, som var utanför Juans arbetstid, skall tydligen dessa samarbetssvårigheter uppstått.
Slippa undan ansvar
Vi anser det anmärkningsvärt att de angivna samarbetssvårigheterna inte alls visat sig i någon arbetssituation, utan uppstod först i ett arbetssamtal som handlade om möjligheten att återgå i arbete när hinder i arbetsmiljön var undanröjda. Ett samtal som arbetaren har en helt annan uppfattning om, ett samtal som plötsligt omintetgjorde 14 år av fungerande samarbete. Vi misstänker att den verkliga anledningen var att arbetsköparen ville slippa undan sitt ansvar för såväl anställningar som arbetsmiljö. Detta kan inte vara förenligt med lagen, och är det det måste lagen ändras.
Usla förhållanden
Att påta sig ett arbetsgivaransvar bör vara ett stort åtagande, det är helt i sin ordning. Vill man inte göra det är det ingen som tvingar en, men har man gjort det kan man inte bara smita undan. Om man anser att villkoren för assistansersättningen är sådana att det är omöjligt att ha normala anställningar, får man förstås arbeta för att ändra de villkoren, inte tvinga assistenterna att acceptera usla förhållanden.

Vi kräver nu att LSS Konsult AB och brukaren, som båda har ett ansvar i den här frågan, ger Juan Solino upprättelse och den ekonomiska ersättning han har rätt till!
Driftsektionen Nolebrunn

Nolebrunn driftsektion

Nolebrunn driftsektion

Nytt datum kommer till våren

Lördagen den 19 november inbjuder Göteborgs social- och vårdsyndikate