Lönesänkaravtalet hugger industriarbetarna i ryggen

IF Metall och Teknikföretagen kom den 2 mars överens om ett gemensamt program för att sänka industriarbetarnas löner.Men att merparten Sveriges industriarbetare känner sig förrådda och huggna i ryggen är nog utom rimligt tvivel.

IF Metall och Teknikföretagen, Industri- och kemigruppen samt Metallgruppen tecknade den 2 mars ett permitteringsavtal som gör det möjligt att lokalt sänka lönerna 20 procent.

Permitteringsavtalet som har tecknats går ut på att Teknikföretagarna får sänka industrilönerna med 20%. Den tid som dessa 20 % motsvarar i arbetstid skall arbetarna antingen tvingas att vara arbetsbefriade utan lön eller tvingas in i på obetalda företagsutbildningar. Alltså kommer en industriarbetare i praktiken jobba 100% men permitteringsavtalet kallar 20% av tiden för utbildning. Samtidigt som Volvoledningen vill dela ut fyra miljarder av 2008 års vinst till aktieägarna accepterar IF Metall en sänkning av alla industriarbetares löner.

Så sent som 2009-01-17 skrev IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven i dagens industri:

"Lönesänkningar skapar en ond spiral nedåt. ...Ingen arbetsgivare kan lova sysselsättning i utbyte mot lönesänkningar eller frysta löner. ...Risken är att det först blir lägre lön, sedan blir man av med jobbet och då får man mindre arbetslöshetsersättning. ... I den kris vi nu rusar in i behövs kraftfulla åtgärder på en mängd områden. Men dit hör inte kraven på frysta löner eller lönesänkning."

Om det var för att ge medlemmarna en känsla av falsk trygghet för att sedan dra dom vid näsan låter vi vara osagt. Men att merparten Sveriges industriarbetare känner sig förrådda och huggna i ryggen är utom tvivel.
Hoten om att skära ner, rationalisera, säga upp arbetskraften, flytta företaget till låglöneländer är ett konstant hot som kapitalägarna tar till för att driva igenom sina krav. Men de kommer alltid att rationalisera, så länge konkurrensen finns mellan företagen. Det är drivkraften. Konkurrensen avskaffas inte genom denna överenskommelse. De som drömmer om att detta skulle vara en form av jobbgaranti får anledning att vakna upp. Denna jobbgaranti finns inte idag. Argumentet håller inte.

Arbetslöshet har vi fått dras med innan denna kris infann sig. Men då var övertidsarbetet accepterat av IF Metall. När aktieutdelningarna haglade och vinsterna rann ut ur företagen och in i ägarnas fickor var fanns då ropet på att rädda jobben eller varför delade vi inte på jobben så att vi kunde göra oss av med arbetslösheten en gång för alla.

IF Metalls ledning kapitulerar för kapitalägarna och kallar det själva för ”samhällsansvar”. För samhället är i kris; en kapitalistisk kris. Notan för kriskalaset får industriarbetarna betala samtidigt som kapitalägarna lever gott på alla vinstutdelningar. Och fler blir det. Det ska ”samhällsansvaret” garantera. Nu är det ytterst upp till de lokala fackklubbarna om de ska driva igenom lönesänkarlinjen i samförstånd med kapitalägarna.

Men det finns andra framkomliga vägar ur krisen. Förutsättningen är givetvis att fackföreningarna utnyttjar sin konflikträtt och förbereder sig för strid.

 

Syndikatsordförande

Thomas Freisleben

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC

 

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC är en fackförening inom SAC syndikalisterna som organiserar medlemmar på verkstäder, fabriker och tryckerier.

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC
Box 17575
200 10 Malmö
Industri.malmo@sac.se
www.sac.se/LS/Malmö/Industriarbetarsyndikatet