Om IF Metalls "krisavtal"

Missa inte din löneförhöjning! Gå ur IF Metall och bli medlem i en fackförening för industriarbetare

Krisavtalet sänker lönen men inte nödvändigtvis arbetstiden

 

I den allmänna debatten framstår IF Metalls "krisavtal" med arbetsgivarorganisationerna som att medlemmarna skall gå ner till 80 % av sin lön. Det framstår också som om det skulle vara självklart att man även skulle gå ner till att arbeta 80 % av arbetstiden. Men det är en stor lögn och en dimridå som ligger över den allmänna debatten

Lönesänkaravtalet hugger industriarbetarna i ryggen

IF Metall och Teknikföretagen kom den 2 mars överens om ett gemensamt program för att sänka industriarbetarnas löner.Men att merparten Sveriges industriarbetare känner sig förrådda och huggna i ryggen är nog utom rimligt tvivel.

Permitteringsavtalet mellan IF Metall och teknikföretagarna omfattar inte industriaretarsyndikatet av SACs medlemmar

Pemitteringsavtalet som tillåter en lönesänkning med 20% omfattar inte SACs medlemmar eftersom det aldrig har tillämpats på arbetsplatserna. För att permitteringsavtalet skall gälla SACs medlemmar måste detta godkännas genom att SAC tillåter att medlemmarnas enskilda anställningsavtal omregleras genom MBL förhandling. Malmö industriarbetarsyndikat av SAC tillåter givetvis inte detta under några som helst omständigheter .