SAC har satt ner foten på Gambro

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC har lagt konfliktvarsel på Gambro AB i Lund

 

Med anledning av en bestraffande omplacering av en medlem på Repairshop, samt missgynnande i lönesättningen för medlemmarna, har Malmö industriarbetarsyndikat av SAC syndikalisterna vidtagit stridsåtgärder gentemot Gambro efter strandade förhandlingar.

Syndikatet kräver en korrigering av lönesättningen och att en överenskommelse kring omplaceringen. Vissa av arbetsuppgifterna på avdelning repairshop ligger därför i blockad och är därmed sk “smittat arbete”.

Den bestraffande omplaceringen och missgynnandet i lönesättningen har sin grund i en medlems kritik av förra chefen på avdelning Repairshop som skulle “hämnas” kritiken. Nu kallas det att man omplacerar pga av arbetsbrist.

De drivande i denna konflikt är:

Lars Kristensson (“hämnaren”)
Jörgen Jönsson (“puppetmaster”)
Anette Fält (“puppet”)
Elisabeth Skölderud (“illviljan”)
Lena Nordin

Företagskulturen på Gambro AB är ett led i en större mangementkultur som bygger på att identifiera kritiker i verksamheten som får sina arbetskamrater med sig i krav på bättre arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Dessa betraktas av cheferna som "onda informella ledare" medans de som håller tyst och agerar medlöpare kallas för "goda informella ledare". Denna företagskultur som frodas på industriföretagen kommer väl till uttrycks i tidningen chef:

Platta organisationer och svaga chefer lämnar fältet fritt för informella ledare att växa fram. Det kan vara på både gott och ont. Goda informella ledare kan vara ett starkt stöd för en chef, de onda kan bringa en chef på fall. /…/

De goda informella ledarna /…/ Det är människor som inte kan sitta bredvid och titta på när det händer saker, som griper in, tar ansvar, vill få saker gjorda. De är lojala, och drivs av en inre kraft, en moralisk kompass, för att få verksamheten att fungera. Goda informella ledare har inget behov av att synas eller utmärka sig. De är entusiastiska och får arbetskamraterna med sig när de driver frågor. Skrapar man lite på ytan på en sådan person, finner man att de ofta är vana att ta ansvar från tidiga år, alltid har varit duktiga och ambitiösa. De kan ha aktiva fritidsintressen som idrotts- och scoutledare. De är naturliga ledarbegåvningar, lågmälda, uthålliga, och utmärkta andremän.

Så tas goda informella ledare tillvara: delegera utmanande arbetsuppgifter, göra dem till projektledare, tydliggöra mål, värderingar och spelregler, frälsa dem för din sak, se till att de får användning för sin entusiasm

En ond informell ledare driver frågor för egen vinning, är maktlysten och dominerar sin omgivning, tolererar ingen opposition, har behov av att synas och märkas, är stark och hängiven sin sak

Så hanteras onda informella ledare: sätt tydliga gränser, om möjligt få dem att satsa energi på rätt saker, få dem förflyttade till annan avdelning, om inget annat hjälper isolera dem så att de säger upp sig självmant.

- ”Led informella ledare”, Tidningen Chef

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC manar alla "onda informella" industriarbetare att förena sig och agera mot denna utbredda företagskultur genom att stödja syndikatets kamp mot Gambro AB i Lund.