Brev till Dipylon Medical

Brev skickat till Gambro ABs affärspartner Dipylon Medical.

 

Fackföreningen Malmö industriarbetarsyndikat av SAC syndikalisterna har
varslat er affärspartner Gambro AB i lund om stridsåtgärder. Pågrund av er
affärsrelation med Gambro AB riskerar även ni att drabbas av dessa
stridsåtgärder.

Om överenskomelse träffas mellan Gambro AB och SAC kommer stridsåtgärdena
att dras tillbaka.

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC syndikalisterna,
Dan Zylenski
Ombudsman