Affisch/Gambro

Affisch för spridning till affärspartners och kunder vid sympatiåtgärder.