02 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

Av Helmut Rüdiger utgiven av Federativs förlag 1947.

Inledning 5

Från den direkta demokratin till den moderna staten

  • Antiken 19
  • Medeltiden 30
  • Den moderna staten 51

Politisk federalism i den nyare historien

  • Schweiz 63
  • Amerikas förenta stater 71
  • Latinamerika - Den panamerikanska idén 79
  • Det brittiska väldet 87
  • Österrike-Ungern 96
  • Spanien 105