Welinder, P. J. 1884-1934

Var aktiv i både IWW och SAC. En av initiativtagarna till Syndikalistiska arbetarefederationen (SAF) som var en utbrytning ur SAC 1928.

P. J. Welinder, föddes 25/2 1884 i Norrvidinge i Svalövs kommun.

P. J. Welinder 

Födelsenamn: Per Jönsson Welinder

Född: 25/2 1884

Död: 8/10 1934

Föräldrar: Jöns Pålsson (f. 1817 d. 1902) Bengta Jeppsdotter (f. 1841 d. 1909)

Syskon: August (f. 1877 d. 1965) Alma Elise senare gift Westerberg (f. 1879 d. 1961) Olof (f. 1882)

Civilstånd: sambo 19-?-1934 Magda Teresia Karlsson1 (f. 1907 d. 1949)

Barn: son1 (f. 1932) son (f. 1933 d. 1933)

Begravd: 14/10 1934 Göteborgs västra kyrkogård (kv. 9, nr. 153) [Graven upplåten till 31/12 1964]

Inte mycket är känt om hans tidiga år, i en nekrolog i Arbetare-kuriren 15/10 1934 berättas att han hade ett förflutet som handelsarbetare, haft anställning inom kooperationen samt ”kämpat” under storstrejken.

I November 1909 emigrerade han till USA. I USA kom han att engagera sig i Industrial Workers of the World (IWW). Han medverkade i svenskspråkiga tidningar som Allarm och Industri-arbetaren och ofta i den engelskspråkiga Industrial Pioneer. Under perioden november 1924 - februari 1925 var han tillförordnad generalsekreterare för IWW.

Han återvände till Sverige 1925 och bosatte sig i Göteborg. 1926 anställdes han som agitator samt redaktör för Arbetare-kuriren av fyra samverkande SAC-distrikt (Göteborg, Skåne, Västergötland-Halland och Västra Smålands-Hallands). Under 1926 talade han på minst 145 offentliga möten runt om i Sverige och gjorde på många ett stort intryck, Västra Smålands-Hallands distrikt uttrycker det så här i verksamhetsberättelsen för 1926: ”Härtill vilja vi erinra att aldrig tillförene har ett syndikalistiskt föredrag framsagts med sådan tydlighet och kraft som de av Welinder hållna.”

Den agitation han bedrev underblåste ett missnöje med SAC som fanns inom de fyra samverkande distrikten och i vissa andra delar av landet som en del av Hälsingland. Detta resulterade i en brytning med SAC och på en kongress i Göteborg den 26-28 oktober 1928 bildades en utbrytarorganisation Syndikalistiska arbetarefederationen (SAF). Welinder var fram till sin död organisatör för SAF och redaktör för dess tidning Arbetare-kuriren.

Han gav även ut en rad skrifter om marxistisk historiematerialism. I skrifter som Plundrandets vetenskap : Lekmannastudier i socialekonomi utvecklade han ett slags Keynesianism, Herbert Anckar uttryckte det så här i SAC 1910-1960: 

”I sin analys av krisen och dess orsaker samt botemedlen mot densamma framförde Welinder åsikter som numera hunnit bli allmänt godtagna inom ekonomvetenskapen. Mycket av det som sedemera gjorde nationalekonomen Keynes namn känt över hela världen, lanserades redan på ett tidigt stadium av Welinder, fastän det då ofta möttes med nedlåtande kritik av ekonomer som sedermera själva skulle bekänna sig till samma åsikter när namnet Keynes stod bakom. Dit hör t. ex. åsikten om ”underkonsumtionens” betydelse som krisskapande faktor.”

Han drogs med en tilltagande ohälsa de sista åren och avled den 8/10 1934 i Tuberkulös hjärnhinneinflammation (Meningit Tubercul). 1938, fyra år efter Welinders död, återförenades SAF och SAC.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Medlen och målet : En analys av organisationsformerna Welinder, P. J. (författare) 63 s.
Medlen och målet : En analys av organisationsformerna Arbetare-kurirens, 1931 63   Libris
  Plundrandets vetenskap : lekmannastudier i socialekonomi Arbetare-kurirens, 1929 160   Libris
Svälten, dess orsaker och dess avskaffande Welinder, P. J. (författare) 42 s.
Svälten, dess orsaker och dess avskaffande Arbetare-kurirens, 1931 42 Text Libris

Han har skrivit många fler skrifter se Bibliografin över böcker och artiklar av P. J. Welinder.

Kalle Karlsson diskuterar idéinnehållet i Welinders skrifter i Prerogativ till bombastiken? P J Welinder och syndikalismen. C-uppsats, HT 2004

I arkivet på sac.se finns mer material av och om P. J. Welinder, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Fotnoter

1Magda Teresia Karlsson var gift med P. J. Welinder  fram till dennes död 1934, och med Welinder hade hon en son (f. 1932). Senare gifte hon sig med Herbert Anckar.