Syndikalismen 1950 nr 03

32 s. (s 65-96)

  • En finsk strejk av Albert Jensen (enligt artikelindex 1950) eller Jarl Hamberg (enligt tidningen)
  • Imperalistisk maktkamp och revolution av Albert Jensen
  • Gammal och ny anarkism av Herbert Read
  • Tyskland 1950 av Helmut Rüdiger
  • Nikolaus I - Josef I av Dwight MacDonald
  • Bolsjevismen - en feodal produkt av Evert Arvidsson