Syndikalismen 1949 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • Stat och kommun av Albert Jensen
  • Syndikalismen och framtiden av Helmut Rüdiger
  • Militärfrågan av Albert Jensen
  • Kan syndikalismen påverka bonderörelsen? av Ragnar Oldberg
  • Syndikalismens två kritiska punkter av Ulf Himmelstrand
  • Nationalismen och den tyska socialdemokratin del två av Alfred Michaelis