Syndikalismen 1949 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • Primitivism av Albert Jensen
  • Utkast till principförklaring av Rudolf Rocker
  • Nationalism och tysk socialdemokrati del ett av Alfred Michaelis
  • Rysk imperalism av Albert Jensen
  • SACs antimilitarism av Albert Jensen
  • "Världsfredskongressen" av Sverre Bjurman
  • Gula faran av C. J. Björklund
  • Debattinlägg av Nisse Lätt