Syndikalismen 1949 nr 02

32 s. (s 33-64)

  • Bolsjevikerna och Röda armén av Albert Jensen
  • Kritik mot statssocialismen av Helmut Rüdiger
  • Kapitalism, totalitarism, frihetlig socialism av Augustin Souchy
  • Polen och den ryska imperalismen av Sverre Bjurman
  • SAC och tidsproblemen av Folke Fridell
  • Vår antimilitarism av Albert Jensen
  • Reform som bör reformeras av C. J. Björklund