Syndikalismen 1949 nr 01

32 s. (s 1-32)

  • Socialistisk revolution av Albert Jensen
  • Ny experimentalsocialism i Frankrike av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Känn dig själv, demokrati! av Magnus Nilsson
  • Klasskampsdogmen av Albert Jensen
  • Socialism och revolution av Helmut Rüdiger
  • Gaullismens "arbetsfront" av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallman)
  • Sanningar mothårs av J. Garcia Pradas
  • Folkdemokrati mot företagsdemokrati av J. Holzhauer