Syndikalismen 1948 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • Fackföreningsrörelsens förvandling av Albert Jensen
  • Spanien av Folke Fridell
  • Socialdemokrati och krig av Sverre Bjurman
  • Socialism och revolution av Helmut Rüdiger
  • Tredje makten av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Stat och rättskipning av Petr Kropotkin
  • Federalismen av Albert Jensen