Syndikalismen 1948 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • Revolutionsproblemet av Albert Jensen
  • Militärpartiets seger - demokratins kapitulation av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Ungdomsrörelsen på Kuba av Augustin Souchy
  • Fredsfrågan och internationell federalism av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Facklig utveckling i England av Sverre Bjurman
  • Läget i Tyskland och socialismen av Fritz Linow