Syndikalismen 1948 nr 04

32 s. (s 97-128)

  • Hur man gör en folkdemokrati av Albert Jensen
  • Militarismens kulmination av Sverre Bjurman
  • Ett frihetligt förslag i skolfrågan av Helmut Rüdiger
  • Stat och krig i Palestina av Isak Feinstein
  • Stalin köper kyrkan
  • Historieskrivning och fredsfostran av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Nya federalismen i Frankrike av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Modern pessimism av C.J. Björklund