Syndikalismen 1948 nr 03

32 s. (65-96)

  • Det "befriade" Bulgarien
  • Frågor för kommunister att besvara av Stephen Naft
  • Europeisk federalas mot stormaktsvälde av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Hur kan världen uppbyggas på nytt? av Augustin Souchy
  • Arbetare och andra av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Socialdemokratin och statssocialismen av Alfred Michaelis
  • Fredsfrågan - ett debattinlägg av Edward Ramström
  • Europa och framtiden av C. J. Björklund